"SELAMAT DATANG DI BLOG SMK PELAYARAN WIRA SAMUDERA"
Alamat :
Jl. Kokrosono No. 70-A Semarang - Kode Pos 50179 - Telp./Faks. (024) 3559552
Kota Semarang - Jawa Tengah

Minggu, 06 Juli 2014

LOGO SMK PELAYARAN WIRA SAMUDERAMAKNA LOGO SMK PELAYARAN WIRA SAMUDERA
 
  1. PERISAI :  berbentuk segi enam datar yang secara simbolik melambangkan pertahan yang kokoh, kuat, seimbang dan sinerjik antara dua unsur yaitu  jasmaniah dan rohaniah, sehingga mampu mengatasi segala marabahaya dari segala penjuru (Kanan-Kiri, Depan Belakang, Atas-Bawah).
  2. BINTANG : berarti :
a.    Ketuhanan Yang Maha Esa  yang melambangkan keagungan Tuhan pencipta alam semesta sebagai dasar moral kehidupan warga SMK Pelayaran Wira Samudera;
b.    Kelima sudutnya melambangkan  lima sila dalam Pancasila, yaitu kekokohan Dasar Negara Pancasila sebagai dasar moral warga SMK Pelayaran Wira Samudera  dalam usaha mewujudkan cita-citanya.
c.    Dalam budaya SMK Pelayaran Wira Samudera merupakan penunjuk arah bagi para pelaut dalam bernavigasi.
Bintang memberi nuansa ilmu pengetahuan bahari yang terdapat dalam ”paissangang aposasiang (istilah dari daerah Sulawesi Selatan)(Ilmu yang tentang kebaharian) dan titik tumpuh dalam ilmu pengetahuan berlayar yang disebut ”paissangang asombalang (istilah dari daerah Sulawesi Selatan)atau ilmu pengetahuan dalam berlayar.

  1. WARNA KUNING MUDA : dalam budaya SMK Pelayaran Wira Samudera  melambangkan keutamaan sifat seluruh warga sekolah yaitu berharkat luhur dan bermartabat tinggi.
  2. WARNA KUNING EMAS : melambangkan bahwa warga SMK Pelayaran Wira Samudera hidup dalam sejahteraan, kesepahaman, dan kejayaan.
  3. WARNA BIRU : melambangkan laut / samudera dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
  4. KEMUDI : melambangkan
a.    Warga SMK Pelayaran Wira Samudera berlandaskan jiwa korsa, satu dalam  komando (kepemimpinan), dan satu arah dalam melangkah untuk mencapai tujuan bersama.
b.    Kompetensi keahlian Nautika Kapal Niaga.
  1. RODA GIGI : melambangkan
a.    Sistem pendidikan dan pelatihan yang berproses secara terus-menerus, terprogram, terarah dan berkesinambungan guna mewujudkan visi dan misi SMK Pelayaran Wira Samudera.
b.    Kemampuan untuk menggerakkan  sistem yang lain (orang tua/wali dan steakholders) untuk ikut serta mendukung proses pendidikan dan pelatihan yang sedang dilakukan sehingga beban terbagi secara proporsional sesuai dengan fungsinya dan cita-cita lebih cepat tercapai.
c.    Kompetensi keahlian Teknika Kapal Niaga.
8.    JANGKAR : melambangkan sifat kebahariawan yang gagah perkasa dari  alumni SMK Pelayaran Wira Samudera dalam mengarungi lautan hingga ke seluruh penjuru dunia dengan tabah dan tenang.
Jangkar merupakan perangkat yang menjadi simbol dari hampir semua kegiatan yang terkait dengan kepelautan ataupun maritim.
  1. BOLA DUNIA  menggambarkan tugas dan fungsi SMK Pelayaran Wira Samudera  menyiapkan calon perwira pelayaran yang kelak akan berlayar ke seluruh penjuru dunia.

  1. Tulisan pada perisai “TARUNA TAMA WISESA SAMUDERA, MAHAYWANGRAT JAYA  WIJAYA,” artinya : “Taruna utama yang menguasai samudera, memelihara dunia dengan cita-cita jaya- wibawa” merupakan semboyan/amsal  seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan tujuan pendidikan di SMK Pelayaran Wira Samudera, yaitu menyiapkan perwira pelayaran yang berharkat luhur dan bermartabat tinggi, berguna bagi umat di seluruh bumi, membawa kejayaan diri sendiri, bangsa dan negara, serta disegani oleh siapa pun.

  1. DUA GARIS LENGKUNG DI ATAS PERISAI : melambangkan seluruh sivitas akademika SMK Pelayaran Wira Samudera adalah pembelajar sepanjang hayat, selalu meningkatkan intelektualitas, keterampilan, dan sikap hidupnya, serta tidak pernah puas dengan ilmu dan teknologi yang dikuasainya saat ini.


oooo


Tidak ada komentar:

Posting Komentar